adlıq

adlıq hal qram. – kim, nə sualına cavab olan hal.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • Hanukkah music — …   Wikipedia

  • mərfu’ — ə. 1) uca, yüksəlmiş; 2) aradan qaldırılmış; 3) ərəb qrammatikasında: adlıq halda olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hal — 1. is. <ər.> 1. Hər hansı bir səbəbdən, şəraitdən doğan vəziyyət, keyfiyyət. Xəstənin halı yaxşıdır. – Hicrin edibdi könlümü bərbad, ağlaram; Çoxlar tutar bu halıma irad, ağlaram. Natəvan. <Ceyranın> keçmiş halı ilə indiki halını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üçün — qoş. Feillərdən, adlıq və ya yiyəlik halında olan isimlərdən, şəxs, qayıdış və işarə əvəzliklərindən əvvəl gələrək, həmin sözlərlə aşağıdakı mənaları ifadə edir: 1) səbəb bildirir: . . . görə, . . . səbəbilə. Xəstə olduğum üçün sizə gələ bilmədim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əleyh — <ər.> Adətən «əleyhinə» şəklində adlıq və yiyəlik hallardan sonra işlənir: . . . ziddinə, . . . qarşı. Əleyhinə səs vermək. Əleyhinə getmək. Təklifin əleyhinə çıxmaq. Düşmən əleyhinə. – <Nəsir> də məlum fikirlər üzərində ləhinə və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.